Bär motverkar stress

Nuförtiden är stress ganska vanligt på grund av tight schema på jobbet eller mindre balans mellan privatliv och arbetsliv. Medicin bedömer tydligt hur stressfaktorer påverkar hälsan. Spänning, som orsakas av jobbet, påverkar hela kroppen negativt. De mest allvarliga stressefekterna är kroniskt trötthetssyndrom, men även hjärt-kärlsjukdomar, muskoloskeletal smärta, metabola sjukdomar och  depression[1]. En liten stressmängd kan aktivera kroppen. Ofta är stressmängden för stor och orsakar koncentrationssvårigheter och svårigheter att vara kreativ.

Det finns många olika möjligheter hur man kan hantera sin stressnivå på jobbet. Bland de kan nämnas t.ex. en effektiv tidshantering på jobbet och fysisk aktivitet. Även en balanserad kost kan minska stressnivå. Människokroppen kan inte lagra vitaminer och mineraler, som minskar stressefekter i kroppen. Därför är det viktigt att man inte glömmer om regelbundna mineralrika måltider. Det bästa lösningen är bär som är goda att äta precis som de är, så att du inte behöver att göra en längre paus på jobbet.

En av de viktigaste substanser som stödjer kroppen vid fysisk aktivitet är C-vitamin. Stora mängder C-vitamin finns i bär. C-vitamin minskar trötthet och stödjer kroppen att bibehålla energiomsättning. En värdefull C-vitaminkälla är jätteblåbär, som även innehåller järn som kan orsaka att man snabbare känns trött om det finns i små mängder i kroppen. C-vitamin finns även i jordgubbar. Även hallon, som innehåller stora mängder av mineraler bl.a. magnesium och kalcium är järnrikt. I kemisk sammansättning hos svart vinbär finns bl.a. C-vitamin, vitamin PP och E-vitamin. Om du regelbundet äter bär, kan de, tack sina unika egenskaper, påverka ditt arbetsliv positivt.

6. JAGODY Stres a dieta male

[1] Stress på jobbet och hur kan den påverka arbetsolyckor och hälsotillstånd av de anställda Förbundet Friskt Jobb för den polska Pensionsmyndigheten, Förebyggande och rehabiliteringsavdelning, Warszawa 2014