Polska Fruktträdgårdsägarnas Förbund är en frivillig opolitisk förening som driver sin verksamhet till fömån för och i intresse av polska fruktträdgårdsägare. Förbundet grundades i maj 1999 på initiativ av fruktträdgårdsägarna från Grójec regionen som är Polens största fruktträdgårdsregionen och kallas för ”Europas största Fruktträdgård”. Medlemmar i Polska Fruktträdgårdsägarnas Förbund specialiserar sig främst på produktion av: jordgubbar, jätteblåbär, hallon, svarta vinbär, äpplen, aronia, bigeråer, päron, krusbär och körsbär.

Polska Fruktträdgårdsägarnas Förbund fokuserar sin verksamhet på följande strategiska områden:

 • att främja fruktkonsumption samt hälsosamma matvanor;
 • att komma med initiativ till lagändringar avseende fruktodling;
 • att vidta åtgärder som syftar till att skapa juridiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för förstärkt fruktodling i Polen samt att samordna dessa åtgärder inom den Europeiska Unionen;
 • att främja de teknologiska, ekonomiska och juridiska kunskaper om fruktodling;
 • att vidta åtgärder som främjar ekonomisk utveckling inom fruktodling däri utveckling av företagsamhet;
 • att främja ekologiska odlingsmetoder och miljöskydd;-/-
 • att vidta åtgärder som syftar till att främja integration, skapa kontakter, främja samarbete samt utbyta erfarenheter bland olika nationer i Europa
 • att hjälpa till vid anskaffande av medel från den Europeiska Unionen och från staten;
 • att representera fruktträdgårdsägarnas intressen; erbjuda rådgivning avseende fruktträdgårdsproduktion;
 • att påverka åsikter och bedömningar om fruktgårdsproduktion;
 • att avge omdöme och yttra sig om ärenden gällande fruktträdgårdägare;
 • att arrangera sällskapslivet och självhjälpen bland fruktgårdägare.

Av flera utbildnings- och främjande kampanjer och initiativ som drivs av Polska Fruktträdgårdsägarnas Förbund kan följande nämnas: tre års reklam- och informationskampanj ”Äpplen Varje Dag” i Rysland och Ukraina, den Polska Nationella Utställningsplatsen som sedan flera år tillbaka arrangeras på Intenationell fackmässa för färsk frukt och grönt FRUIT LOGISTICA i Berlin samt två års reklam- och informationskampanj ”Ät vitaminter och krya på dig” riktat till barn på sjukhusen. Polska Fruktträdgårdsägarnas Förbund är även en av arrangörerna av programmet för främjande av äpplen ”Polska Äpplen av Hög Kvalitet” samt arrangören av Internationell Hallonkonferens i Lublin under beskydd av Internationella Hallonförbundet – IRA (Interntional Raspberry Association).-/-