Agenturen för Jordbruksmarknaden som har fått sin status som Europejska unionens betalningsagentur redan vid Polens anslutning till EU, förvaltar med stöd av europeiska lagföreskrifter över Gemensamma Jordbrukspolitikens mekanismer, bland annat över mekanismen ”Främjande av reklam- och informationsverksamhet på marknader av vissa jordbruksprodukter”. Inom ramen för den samfinansieras kampanjen ”Enastående egenskaper hos vanliga frukter”.

I sin egenskap av en myndighet underordnad Ministeriet för Jordbruk och Landsbygdsutveckling har Agenturen för Jordbruksmarknaden kontroll över fonder ägnade för att främja jordbruks- och livsmedelsprodukter.