„Enastående egenskaper hos vanliga frukter” är en reklam- och informationskampanj som Polska Fruktträdgårdsägarnas Förbund driver i följande fem länder: Polen, Österrike, Sverige, Finland och Tjeckien. Programmet omfattar europeiska bärfrukter, dvs. jordgubbar, hallon, vinbär och jätteblåbär. Kampanjen främjar kunskap om näringsvärdet och kvaliteten av färska bärfrukter.

Kampanjen har till syfte:

  • att öka konsumption av bärfrukter (kg/person) i Polen, Östrerrike, Sverige, Finland och Tjeckien med 8%.
  • att öka medvetande om egenskaper hos europeiska bärfrukter (kg/person) i Polen, Östrerrike, Sverige, Finland och Tjeckien med 8%.

Följande branschorganisationer stödjer kampanjen „Enastående egenskaper hos vanliga frukter”:

  • Förening av Jätteblåbärplanterare
  • Förening av Jordgubbsplanterare
  • Landets Förening av Svarta Vinbärplanterare

Den 28 januari 2015 träffade Polska Fruktträdgårsägarnas Förbund ett avtal med Agenturen för Jordbruksmarknaden om 3-års reklam- och informationsprogram för europeiska bärfrukter ”Ovanliga egenskaper hos vanliga frukter”. Programmets budget som godkänts av Europeiska Kommissionen uppgår till 3 990 232,00 € netto. Programmet genomförs inom ramen för WPR-mekanismen ”Främjande av reklam- och informationsverksamhet på marknader av vissa jordbruksprodukter” och finansieras till 50% av EU’s medel samt 30% med statliga medel. De övriga 20% som utgör egen insats kommer från Fonden för Främjande av Frukter och Grönsaker.