Det är inte lätt att odla plantor som jordgubbar och hallon. Förklaringen är att bärplantorna är känsliga för hög fuktighet, låga temperaturer och sjukdomar. Därför måste man sköta om denna typ av växter lite extra.

Små ytor

På små ytor kan du odla jordgubbar och hallon som du själv kan ha nytta av. När våren kommer kan du rensa marken och plantera små buskar där. När du planterat jordgubbar ska du regelmässigt rensa ogräs. Om du bara odlar några få bärplantor för eget bruk kan du bespruta växterna med lökextrakt, det har svampdödande egenskaper. Du kan bespruta växterna när de börjar blomstra.

Stora plantage

Stora plantage

Om du vill odla flera bärplantor får du inte glömma att först rensa ogräs. I sådant fall är det bättre att använda marktäckning, till exempel en fiberduk. Den används innan man börjar att plantera växter. Lägg fiberduken på ytan och montera fast den, gör sedan små kryssliknande hål där jordgubbarna ska planteras. Plantera små buskar i dessa hål. I stället för fiberduken kan du även använda vete- eller råghalm. Plantorna sätts med ett inbördes avstånd på 30–35 cm och ett radavstånd på ca 50–60 cm. När du använder marktäckning i sandig jord blir jorden fuktigare, när du använder den här metoden skyddar du växterna mot högre temperaturer.

Var ska du inte plantera växterna?

Det lönar sig inte att plantera växter som jordgubbar i dalar eller spetsiga berg.  Temperaturen i en dal kan vara mycket låg under en lång period och det kan göra att växterna inte överlever vintern. På spetsiga berg överlever växterna inte regn. Den bästa lösningen är att plantera växterna på en platt yta.

Lönar det sig att bespruta växter?

Om du odlar flera buskar behöver du investera i besprutningsmedel. Jordgubbar och hallon är känsliga mot sjukdomar som orsakas av svampar. De kan även förstöra hela plantagen. Dessa sjukdomar attackerar ofta frukter och förändrar dem så att de inte längre är ätbara. Även insekter som lever på bladen kan vara farliga. I detta fall använd besprutningsmedel om du observerat några insekter på växterna. Några svampsjukdomar som bland annat gråmögel måste bekämpas redan innan några symtom uppstår. Växter ska besprutas strax efter att de börjat blomstra.

Förhållanden som påverkar frukters kvalitet

Förhållanden som påverkar frukters kvalitet

Det finns några förhållanden som påverkar din odling så att den blir mer effektiv. Glöm inte att bland annat jorden, i vilken buskar planteras, och soltillgångens nivå påverkar antalet bär och deras kvalitet. Jorden får inte vara för sur. För att marken inte ska bli ofruktsam ska du byta ut växter som du planterar och rensa ogräs ordentligt. Även fel gödsling strax efter att du planterat buskarna kan påverka skador. Läs därför noggrant de instruktioner som finns på förpackningen innan du gödslar marken.

Så länge du tar hand om din trädgård kommer det löna sig att plantera, oavsett om det bara är några få eller ett större antal plantor. Gödsla jorden på rätt sätt, rensa ogräs, byt växtarter då och då och vattna dina buskar. Det är vägen till succé.