Av de senaste uppgifterna från Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) framgår att året 2013 skördades ca 11 012 811,8 ton bärfrukter i världen, varav över ¼ del i Europa. Produktion av dessa frukter i Europeiska Unionen utgör en viktig del i medlemsländernas ekonomi. Enligt olika internationella undersöknings- och statistiska institutioner har jordgubbar den största procentandelen i EU’s produktion av bärfrukter. FAO och Eurostat uppger att jordgubbsskörden uppnår en nivå av motsvarande 64 (FAO) respektive 66 (Eurostat) procent. Nästföljande platsen i odlingsstrukturen tar vinbär – 17 respektive 12 procent samt hallon – 10 procent.

Världens produktion av hallon år 2013

wykres pl 1.1

Tabell 1. Europeiska Unionens produktion av  bärfrukter år 2013 enligt FAO (www.fao.org).

Världens produktion av hallon år 2013

 

wykres pl 1.2

Tabell 1. Europeiska  Unionens produktion av  bärfrukter år 2013 enligt Eurostat(www.ec.europa.eu/eurostat)