Lär dig mer om hur produktionen av hallon och jordgubbar ser ut i Europa och i världen. Vilka sorters frukter ska du köpa, och vart hittar du dem?

Världsproduktionen av hallon och jordgubbar

Hallon

Hallon

De flesta hallon kommer från Europa [1]

Världsproduktionen av hallon under åren 2014–2016 uppgick till mellan 420 - 440 ton.  57 % av dessa bär kom från Europa, 29 % från Nordamerika och 7 % från Sydamerika.  Polen är den största producenten av hallon i Europa.  Produktionen i Polen uppgår till 100 tusen ton.  Serbien producerar knappt 100 tusen ton, Spanien 17 tusen ton och Storbrittanien 16 tusen ton. I Serbien produceras hallon mestadels för bearbetning. I Polen däremot finns det plantage som både driver produktion för industrin och till efterrättsmarknaden.  Engelsmännen satsar däremot på produktion av bär som ska konsumeras färska.

Hallon

Vad är det som påverkar produktionens lönsamhet?

Teknologin som används vid produktion av hallon måste vara enkel och billig för att produktionen ska vara lönsam.  Odling av bär för konserveringsändamål odlas i det traditionellt odlingssystem, i jord utan skydd.  De kännetecknas av hög fruktbarhet, är uthålliga mot klimatförhållanden och har högt Brix-värde som ger den söta smaken. Jordbrukare vill också att deras plantage anpassas till kombinerade skördar, vilket kan minska kostnaden för skörden upp till fjärde gången.

Hallon

Odling av hallonsorter som ger frukt på tvååriga skott (exempelvis sorten ”Willamette” i Serbien) kräver att de odlas i häckar, där plantorna fästs för stöd. Genom att plantera sorter med ettåriga skott, såsom "Polka" och "Polana" (odlas i Polen), och "Heritage" (odlas i Serbien) så minskar producenterna kostnaderna för odlingen då plantorna inte behöver stöd.  Dessutom klipps stjälkarna efter skörd. Detta minskar risken för att växterna vissnar på grund av sjukdomar eller skadedjur, vilket även minskar behovet av kemiska medel.  På grund av torra perioder de senaste åren har jordbrukarna installerat bevattningssystem för att förebygga att växterna förstörs.

Hur ska efterrättsfrukter vara?

Efterrättsfrukter ska vara av högsta kvalitet och ha glans, en ljus färg, ha likformig storlek och form; vara fasta i konsistensen såklart - god smak. Av denna anledning odlas de under skydd (tunnlar, tak, växthus), i jord eller ”jordlösa system” -  i behållare med torv eller kokosnöt-substrat, där tillräcklig bevattning och gödsling säkerställs.

För att fruktleveranserna till kunder ska vara regelbundna använder sig tillverkarna av olika tekniker för att öka utbudet av frukter på marknaden. Skörden beror på när de olika arterna har sin mognadsperiod och ger frukt (produktion under våren och tidig sommar), samt användningen av arter som upprepar och ger frukt fler gånger och har olika mogningstid (plockande av frukter från sommar till höst).  Man använder sig också av arten "Long cane" (Långa skott).  Det är plantor som ger frukt på tvååriga skott och produceras under året innan fruktbärningen för att garantera blomknoppar på hela stjälkens längd.  Under vintern förvaras de i en kylförvaring med en temperatur på cirka: -2C. Därefter kan man ta ut dem mellan februari till april, då kan de planteras i växthus eller tunnlar för att ge frukt på våren.

Tack vare dessa teknologier kan efterrättsfrukterna vara tillgängliga från maj till oktober till och med november.

Jordgubbar

Jordgubbar

Ett tiotal faktorer har en inverkan på jordgubbssmaken. [2]

Världsproduktionen av jordgubbar uppgick till 6,6 miljoner ton år 2010, och år 2015 så ökade den till 8 miljoner ton.  De flesta frukterna kommer från Asien.  20 % av produktionen sker i Europa medan Nordamerika och Centralamerika står för 23 % av produktionen.  Europas största jordgubbstillverkare är Turkiet (375 tusen ton) och Spanien (334 tusen ton).  Polen kommer efter med en genomsnittlig produktion per år på 198 tusen ton, samt Tyskland.

Jordgubbar

Produktionsteknologier.

I Polen produceras framförallt industrifrukter.  I de resterande länderna produceras jordgubbar för att konsumeras som efterrättsfrukter.  Tillverkning av frukt sker med hjälp av i jord-teknik utan täckning, men med hjälp av halm för att förhindra att frukten smutsas ned, och med sporadisk bevattning.  Den mest tillverkade sorten är Senga Sengana men på grund av dålig kvalitet på frukterna börjar den ersättas av andra sorter.

God kvalitet på efterrätssfrukter bestäms inte bara av odlingsteknologin men också av att man väljer bra arter.  Den enklaste teknologin är odling i jord, på bäddar av ovävt tyg, upphöjda fåror (i tung jord för att undvika rotsjukdomar på grund av dränering av rotområdet) eller så odlas de platta med ett folieöverdrag för att påskynda växtsäsongen och fruktbärandet.

Jordgubbar

Tidigare skörd

För att få tidigare skörd så odlar man under skyddande förhållanden i växthus: i behållare med ett substrat, i höga tunnlar i behållare eller i låga tunnlar i jord. Skörd av dessa odlingar är möjlig oberoende av väderförhållanden som regn eller dimma. Frukterna är vackra, har fin glans, konsistens, smak och arom.

Under skydden (växthus, tak, tunnlar) odlas traditionella sorter som ger frukt i juni och som har upprepade fruktbärande perioder med 3–4 veckors paus innan de bär frukt igen fram tills frostperioden.

De bästa plantorna används vid odling i behållare.  Oftast väljer jordbrukare arten ”Frigo”. Plantorna förvaras under vintern i en kylförvaring i en temperatur på -2 C ända fram tills planteringen.  Det sker oftast från februari till juni.  Andra använda sorter är ”tray plant” (från krukor) och ”multi crown” som har en hög avkastning och ger högkvalitativa frukter vid det första odlingsåret.

 

[1] Materialet har tagits fram i sammarbete med Niwa blåbärsfruktodling sp.z.o.o
[2] Ibidem
Jordgubbar Hallon