Blåbär och svarta vinbär - efterrättsfrukter och frukter för bearbetning. Lär dig mer om blåbärsproduktionen i Europa.

Världsproduktionen av blåbär och svart vinbär

Blåbär

infographics Jätteblåbär

Blåbärsproduktionen har ökat trettiofaldigt de senaste 20 åren. [1]

År 1995 var världsproduktionen av så kallade amerikanska blåbär 23 tusen ton.  År 2016 så ökade produktionen till 650 tusen ton.  Världens största producent av denna frukt är Nordamerika som står för 53,4 % av världsproduktionen.  Därefter kommer Sydamerika med 23,9 % av världsproduktionen och Europa med 12,4% av världsproduktionen. I Europa är den största blåbärsproducenten Spanien med 24 tusen ton, Polen med 14 tusen ton och Tyskland med 11 tusen ton.

infographics Jätteblåbär

Fyra blåbärstyper

Blåbär kan delas in i fyra grupper på grund av den krävda kylningsperioden:

  1. Nordlig typ som odlas i de nordliga delarna (däribland Polen) är anpassad till tempererat klimat och tappar löv på vintern (exempelvis sorterna: ”Bluecrop” och ”Duke”).
  2. Sydlig typ - vegetationsperioden är längre, växterna tappar inte sina löv på vintern och har en lägre motståndskraft mot frost. Fördelen är starka frukter som är anpassade för varma länder som Spanien, Italien och Nordafrikanska länder (exempelvis sorterna ”Star” och ”O’Neal”).
  3. Sorter som inte kräver en lång kylperiod - passar inte för odling i kalla vintrar exempelvis: ”Legacy”).
  4. En intressant art är de som kan gå igenom hela sin utvecklingsfas i varma atmosfäriska miljöer. Man kan kalla dem för arter som upprepar fruktbärningen då de är täckta av löv och inte har vintervila.  De rekommenderas för tunnelodling i södra Spanien och i tropiska områden (exempelvis sorten ”Biloxi”).

Blåbär kan produceras under hela året i olika delar av världen.  Skörden varar från september till november i Colombia, Mexico och Peru. På det norra halvklotet är skörden redan över, medan på det södra halvklotet har den precis börjat.  I Centraleuropa och Norra Europa dominerar arterna med lång vilotid och deras fruktbärning börjar i juni (exempelvis den tidiga arten Duke).  Högsäsongen för skörden i Tyskland och Polen tillfaller i juli och augusti.  Man odlar främst arten ”Bluecrop” som har medellång mognadstid.

infographics Jätteblåbär

Långlivade blåbär

Blåbär är en långlivad växt som kan leva upp till 30 år under rätt förhållanden (inklusive beskärning och gödsling). Odlingarna görs på jord som har en surhetshalt på pH 4,5 - 5,5.  Det kan vara områden där skogar tidigare vuxit eller sur torv som underlag.  Växternas rötter går inte långt mer i marken och kräver täckande underlag för att motverka fuktförlust. Man använder sig av ekologiskt underlag i form av sågspån eller barrträ Agroväv i olika färger (grönt eller svart). Dessutom för att få högkvalitativa bär är det viktigt att man bevattnar dem ordentligt och ger ordentligt med gödsel.  Vid oskyddade odlingar används frostskydd till exempel sprinklers eller vindanläggningar som stöter bort kall luft.

För att säkerställa kontinuerlig leverans av efterrättsfrukter på marknaden odlar man olika arter med diverse mognadsperioder.  De mest lönsamma artena är de med mycket tidig mognad som exempelvis: ”Chantecleer” och ”Duke”. Samt sena arter som: ”Chandler”, ”Draper”, ”Liberty” eller ”Aurora” som också kan förvaras i kylskåp till exempel: ”Elliott”, ”Liberty” och ”Aurora” kan förvaras i slutet av oktober. Odling i tunnlar och växthus ser till att man kan förflytta mognadstiden (snabbare mognad eller senare) och dessutom ser taken och täckena till att man får högkvalitativa frukter. 

Efterrättsfrukter och konserverade frukter

Blåbär är mest kända som en efterrättsfrukt men en del av produktionen är till för livsmedelsbearbetning.  De första två skördarna görs för hand då många frukter inte har mognat.  Därefter genomför man skörden med en skördetröska. Bären hamnar sedan på efterrättsmarknaden efter sortering.  Det finns länder med högre krav (England eller skandinaviska länder), de tar ej emot dessa frukter.  För att kunna tillämpa skörd med skördetröska så måste växterna placeras i formen av bokstaven V och inte ligga för tätt mellan varandra.  Det är också oerhört viktigt att frukterna kyls ner efter skörden för att se till att frukterna har hög kvalitet och har hög hållbarhet.

Svarta vinbär

infographics Svartvinbär

Nästan alla vinbär kommer från Europa[2]

94 % av världsproduktionen sker i Europa. Polen har haft den största skörden av vinbär i Europa mellan år 2013–2016 med en skörd på 105 tusen ton. Därefter kommer Ukraina med 34 tusen ton och Storbrittanien med 12 tusen ton.

infographics Svartvinbär

Konserverade vinbärsprodukter

Svarta vinbär produceras främst för vidare livsmedelsbearbetning.  De odlas på ett enkelt sätt med billig teknologi. Dessutom har de oftast inga skydd och är ej bevattnade och skördas maskinellt (med 3,5–4 meter mellan raderna). Bären kännetecknas av hög produktivitet, antocyanin-halt och Brix-halt (exempel på sorter är ”Tiben", "Tisel").

Tillverkare letar hela tiden efter metoder för att effektivisera produktionen.  Det är modernt just nu att minska produktionen av konventionella sorter. Odlingskontrakt blir allt mer populärt. Ett exempel på detta är sammarbetet mellan tillverkare och processorer i Storbritannien där 95 % av produktionen kontrakteras av ett tillverkningsföretag vilket ger garanti på produktkvaliteten och tillverkarens pris.  Sektorn för produktionen av ekologiska vinbär utvecklas också, detta kan också öka lönsamheten - priset på "bio"-vinbär är flera gånger högre.

Efterrättsfrukter produceras i liten skala.

I Västeuropa produceras svarta vinbär som efterrättsfrukt i liten skala i.  Deras buskar kräver speciell behandling - deras skott måste förnyas, de måste odlas i jord eller krukor under tak för att ge frukt av hög kvalitet. Arterna bör bestå av stora smakfulla bär med hög Brix-halt och hög fruktbarhet.  (exempel på sorter: ”Bona”, ”Big Ben”, ”Gofert”).

infographics Svartvinbär

Andra tillämpningar av vinbär

Ett annat sätt att öka lönsamheten av svart vinbärsodling är att odla frukter för speciella ändamål som barnmat. så kallade premiumfrukter. Sådana odlingar är kontraktbaserade och odlingen görs under strikt kontroll i enlighet med Global GAF och IPO. Högkvalitativa bär finns också hos mottagare i Korea, Japan, Kina, Kanada och Australien.

Det internationella vinbärssällskapet har hand om främjandet av svarta vinbär och svart vinbärsprodukter, även hälsodrycker. Deras mål är att öka efterfrågan på denna hälsosamma frukt.

 

[1]  Materialet har tagits fram i sammarbete med Niwa blåbärsfruktodling sp.z.o.o
[2] Ibidem
infographics Jätteblåbär infographics Svartvinbär